Wat zijn Methods / Requests en Responses van SIP?

SIP gebruikt Methods / Requests en de bijbehorende Responses om een gesprekssessie op te zetten.

SIP-Methods

SIP Requests:

Er bestaan zes elementaire request- / method-typen

INVITE = zet een sessie op
ACK = bevestigt een INVITE-aanvraag
BYE = beëindigt een sessie
CANCEL = annuleert het opzetten van een sessie
REGISTER = geeft de locatie van de gebruiker door (hostnaam, IP)
OPTIONS = geeft informatie door over de mogelijkheden van de initiërende en ontvangende SIP-telefoons

SIP responses:

SIP Requests worden met SIP responses beantwoord. Daar bestaan zes klassen van:

1xx = informationele responses, zoals 180, wat bellen betekent
2xx = succesresponses
3xx = omleidingsresponses
4xx = mislukte aanvragen
5xx = serverfouten
6xx = algemene fouten

Let op de overeenkomst met HTTP: het mooie van SIP is de helderheid en eenvoud.