Info en veelgestelde vragen over WebRTC

Op een totale wereldbevolking van 7 miljard mensen zijn tegenwoordig 3,2 miljard personen continu verbonden met het internet. Het gebruik van smartphones en tablets neemt snel toe omdat mobiele apparaten steeds meer mogelijkheden krijgen. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat er behoefte is ontstaan aan betere communicatie en dat is waar WebRTC in beeld komt.

WebRTC staat voor Web Real Time Communication en is simpel gezegd een open standaard waarmee real-time functies voor multimediacommunicatie rechtstreeks in een webbrowser kunnen worden opgenomen. Dankzij de open architectuur zijn plug-ins, downloads en clientsoftware niet meer nodig. WebRTC wordt momenteel op API-niveau tot norm verwerkt bij W3C en op protocolniveau gebeurt dit bij IETF.

Er wordt nog hard aan WebRTC gewerkt, onder andere op het gebied van geavanceerde implementaties voor Chrome en Firefox. De norm wordt ondersteund door Google Chrome, Mozilla Firefox en Opera. WebRTC is ontwikkeld om de privacyproblemen aan te pakken die ontstaan door lokale functies en streams.

Dankzij WebRTC kunnen bedrijven hun communicatie via betrouwbare en veilige kanalen laten verlopen die aan de eisen van grote ondernemingen voldoen. Zo slagen ze erin hun online besprekingen, videosamenwerking en een groot aantal andere communicatievormen te verbeteren.

Onderzoeksbureau Disruptive Analysis verwacht dat er in 2018 1 miljard individuele WebRTC-gebruikers zijn en er 4,7 miljard voor WebRTC geschikte pc’s, smartphones en tablets zijn.

Zie voor veelgestelde vragen over WebRTC en andere informatie deze FAQ over WebRTC.

1 jaar gratis! Selecteer gewenste installatie:

Lokaal geïnstalleerd

op Linux op een mini-pc van $200 of als VM

ISO downloaden

Lokaal geïnstalleerd

op Windows als VM

Configuratiebestand downloaden

In de cloud

in uw Google-, Amazon- of Azure-account

Neem de PBX Express